โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล
โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 
ตำบลวาริชภูมิ  อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร  47150
โทร : 042 781146    อีเมล์ : [email protected]
สถิติเยี่ยมชม : 43657